Filtrera

Visar alla 2 resultat

Filtrera

Visar alla 2 resultat

Sensorsystemet till BORDO™ Alarm 6000A kan skilja mellan försök att bryta upp låset och små stötar som uppstår t.ex. när låset ska anslutas eller om det träffas av en fotboll – låset avger i så fall bara en kort varningston, men inget larm. Även batteri- och aktivitetsstatusen kan kontrolleras med hjälp av ljudsignaler.

BORDO™ Alarm är utrustat med ett vanligt batteri (CR2). Batteriet byts ut för hand och inga verktyg krävs.
Om batteriet försvagas avger låset en varningston när det aktiveras via låspinnen. Varningstonen låter annorlunda än den vanliga aktiveringstonen. Du rekommenderas emellertid att byta batteri senast efter ett års användning för att garantin ska gälla.