Galet snabba leveranser

Enormt utbud av cykeltillbehör

Frakt från 59:-

Integritetspolicy

EUs dataskydds-förordning GDPR

Vi på Tooorch är måna om din personliga integritet och därför är vi noggranna med att hantera dina personliga uppgifter på ett korrekt sett. Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskydds-förordning GDPR. Detta är en förordning som bestämmer vad vi bör tänka på när det kommer till dina uppgifter. Din trygghet är vår högsta prioritet och därför följer vi givetvis GDPR till punkt och pricka. Här nedan följer vår policy för hantering av personuppgifter och hur vi följer GDPR och gällande lagstiftning.

Vår Integritetspolicy gäller för alla mellanhavande mellan dig som kund och oss som företag; när vi tillhandahåller produkter och tjänster som du köper av oss eller när du behöver hjälp och service eller annan kontakt samt när du besöker vår webbshop. Policyn talar om hur vi samlar in, använder, sparar och skyddar dina personuppgifter – och i den mån vi någonsin lämnar ut dessa. Den beskriver också vilka rättigheter du har.

Personuppgifter

Personuppgifter definieras som all information som direkt eller indirekt kan identifiera dig – en fysisk person. Med personuppgifter menas inte information som är anonymiserad och som alltså inte kan härledas till eller identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för all hantering av personuppgifter enligt ovanstående definition är Spobik AB (559155-6633), Hästhovsvägen 2, 554 54 Jönköping. Du kan alltid nå oss på [email protected]

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter om order och leverans

När du köper något av oss ber vi dig ge oss den information som är nödvändig för att vi skall kunna slutföra ditt köp, ge dig en bra service och leverera dina varor. När du kommer till det sista steget i vår kassa och betalprocess ber vi dig därför om följande information;

 • Namn
 • Folkbokförings-adress
 • Postnummer
 • epostadress
 • Personnummer (detta sparas endast av vår partner för betalningar eftersom det krävs för vissa betalsätt)
 • Mobiltelefonnummer

Uppgifter för betalning

När du köper något av oss och väljer betalmetod i kassan behöver vi samla in de uppgifter som krävs för vald betalmetod. Det kan vara personnummer och eller kontouppgifter. Tooorch samarbetar med externa betalningsleverantörer och det framgår tydligt i kassan vem vi samarbetar med (för närvarande Klarna). Tooorch sparar aldrig några betalningsuppgifter i något av våra datasystem. I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kontouppgifter. Om du vill läsa mer om hur Klarna hanterar dina personuppgifter och deras dataskyddspolicy kan du läsa det här.

Tekniska uppgifter

När du besöker vår webbplats kan vi samla i uppgifter om din datautrustning som du använder såsom till exempel din IP-adress, vilken enhet du använder, vilket operativsystem du använder och vilken webbläsare du surfar med.

Uppgifter om våra kunder

Information som handlar om våra kunder och våra kunders beteende på vår webbplats är viktiga för att vi skall kunna ge en bättre och bättre service. Vi samlar in statistik om besök och var våra kunder klickar, vad de väljer att undersöka på vår webbplats och hur de använder sig av och följer våra nyhetsbrev. Vi sparar historik på dina köp och ditt beteende på vår webbplats så att vi kan ge dig en bättre upplevelse nästa gång du besöker oss.

När du kontaktar vår kundservice

När du kommer in kontakt med vår kundservice i något pågående ärende genom e-post eller telefon kan vi komma att samla in och spara uppgifter för att ha historik om dina köp och dina ordrar. Dessa uppgifter kan vi komma att använda för att säkerställa att vi levererar enligt vårt avtal, eller om du vill ändra eller skicka tillbaka en redan levererad order. Med tanke på risk med dataintrång och virus rekommenderar vi våra kunder att inte skriva in känslig information såsom kortuppgifter eller andra personuppgifter direkt i e-post.

När du lämnar en recension eller ett omdöme

När du har köpt något av oss kan vi komma att be dig ge en recension på själva köpet eller på produkten. Dessa recensioner eller omdömen kan i vissa fall publiceras på tooorch.com eller i någon annan digital kanal där vi kommunicerar med våra kunder. Det är helt upp till dig om du vill lämna en recension eller ett omdöme. Du skall veta att när du skriver ett omdöme eller lämnar en recension har du också automatiskt godkänt att vi får använda oss av densamma och publicera den på vår webbplats eller i någon annan kanal.

Vårt ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

I enlighet med GDPR får man bara behandla kunders personuppgifter så länge man har en rättslig grund för detta. Här nedan har vi sammanställt några konkreta exempel på de typer av personuppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund som ligger bakom. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för några andra ändamål än de ursprungliga, utan att först be om ditt samtycke.

Typer av personuppgifter som samlas in och behandlas

Kategori Förklaring Exempel på personuppgifter Rättslig grund
Erbjudanden Information om erbjudande, tidpunkt för erbjudande och ditt utnyttjande av erbjudandet. Erbjudande, tidpunkt, giltighet, inlösen eller ej. Berättigat intresse
Orderuppgifter och leveransuppgifter Uppgifter om varor och leverans för köp av produkt eller tjänst. Köpt vara, betalat pris, orderdatum, leveransadress och leveransmetod. Fullgörande av avtal
Uppgift om prenumeration Uppgifter om eventuella prenumerationer hos Tooorch så som nyhetsbrev Vi sparar uppgifter om datum för tecknande samt prenumerations.ID Berättigat intresse
Köp-information Uppgifter som rör tidigare genomförda köp. vilka produkter du köpt, vad du betalade, hur du betalade, transaktionens ID, leverans adress samt leveransdatum. Berättigat intresse
Uppgifter genererade av dig som kund Detta är uppgifter som vi kan utläsa genom ditt beteende och hur du använder våra interna och externa digitala kanaler. Historik avseende var du klickar, sitt beteende på vår webbplats, dina favorit produkter samt hur du öppnar och agerar i våra nyhetsbrev Berättigat intresse
Kundsegment Vi delar in våra kunder i olika kundsegment och sparar information om vilken kundgrupp du tillhör Segmentnamn och segment ID Berättigat intresse
Uppgifter om din identitet Detta är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person Ditt namn och ditt användarnamn, din e-postadress, din leveransadress samt din IP-adress. Fullgörande av avtal

Marknadsföring, tävlingar och kampanjer

Tooorch använder sig av dina personuppgifter för att kunna ge information om våra varor eller tjänster. Det kan handla om marknadsföringsmaterial, kampanjer eller andra erbjudanden. Dessa kampanjer kan ske genom e-post utskick, annonser, SMS, telefon och utskick genom brev på det vis och i den omfattningen som lagstiftningen medger. För ytterligare information om kampanjer, tävlingar och andra erbjudanden hänvisar vi till de regler som bifogas och gäller vid respektive tillfälle.

Automatiserade beslut och profilering

Tooorch kan komma att använda dina personuppgifter till det som kallas profilering vilket innebär att vi bearbetar dina uppgifter automatiskt. Vi gör detta för att försöka förutse intressen och dina kommande beteenden i vår webbshop så att vi kan ge dig en bättre upplevelse och mer relevant hjälp. Den information som vi använder och analyserar kan vara hur du använder webbshoppen, vilka varor och erbjudanden du är intresserad av, i vilken mån och hur du tar till dig våra nyhetsbrev samt uppgifter om dina beställningar och ordrar i syfte att kunna ge dig bättre erbjudanden som vi tror passar din profil och dina intressen.

Om du vill kan du när du så önskar be oss sluta använda dina personliga uppgifter för profilering. I så fall kontaktar du oss och så snart vi tagit emot din anmälan slutar vi använda dina uppgifter i detta syfte.

Dina rättigheter

GDPR ger dig som konsument goda rättigheter vad gäller hur vi använder dina personliga uppgifter. Det enklaste sättet för dig att påverka hur vi använder dina uppgifter är att kontakta oss. Det kan du alltid göra på [email protected].

Du har rätt till tillgång på informationen

Lagen ger dig rätt att utan kostnad begära att få se vilka uppgifter vi har sparat om dig, hur vi behandlar dessa uppgifter och syftet eller ändamålet med detta. Vi kommer att svara på en sådan begäran så snart vi kan och utan dröjsmål. Om det skulle vara så att vi inte kan svara upp till dina önskemål till fullo kommer vi att låta dig veta detta och varför. Om du vill komma in med en sådan begäran måste du vara beredd att styrka din identitet så att vi försäkrar oss om att dina personliga uppgifter inte sprids till obehörig person. Vi kommer att skicka ett utdrag av vårt register till den adress där du är folkbokförd.

Du har rätt att begära att vi rättar dina uppgifter

Oavsett när kan du be oss att eventuella felaktigheter i dina personliga uppgifter ändras till det rätta. Du kan också komplettera dina uppgifter om något skulle var ofullständigt. Kontakta oss så kommer vi skyndsammast att hjälpa dig.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas

Du kan när som helst be oss att radera samtliga av dina personliga uppgifter i våra register. Detta kan ske under vissa förutsättningar;

 • Dina personuppgifter är inte nödvändiga längre för de ändamål som vi hade när vi samlade in uppgifterna
 • Det samtycke som du gav oss när vi började samla in och behandla dina uppgifter har du återkallat och därför har vi inte längre någon rättslig grund att fortsätta att behandla och spara dina uppgifter
 • Om Tooorch har gjort en avvägning av ”berättigat intresse” och det visar sig saknas berättigat intresse (och du invänder mot denna avvägning) för oss som väger tyngre än den risk som du som enskild person tar. Du har alltid rätt att ta del av hur eventuella avvägningar har gjorts av oss. I så fall skall du kontakta oss.
 • Om dina personliga uppgifter har samlats in eller behandlats på ett sätt som inte är lagenligt
 • Om dina personliga uppgifter behöver raderas för att Tooorch skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som vi eventuellt omfattas av

Det kan finnas situationer när det är omöjligt för oss att tillstå begäran om att radera dina uppgifter. Detta kan uppstå om;

 • Vår fortsatta hantering av dina uppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna utöva någons rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet.
 • Vår fortsatta hantering av dina uppgifter krävs för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse som vi inte kan undvika
 • Vår fortsatta hantering krävs för att vi skall kunna fastställa, försvara eller göra gällande eventuella rättsliga anspråk

Du har rätt att begränsa hur dina uppgifter används

Du kan också begära att vår hantering av dina uppgifter sker i begränsad omfattning. Detta skulle innebära att dina personliga uppgifter blir markerade i våra system och att de därefter bara får användas för vissa specifika och avgränsade ändamål. Detta skulle kunna vara om dina uppgifter har varit felaktiga och du har bett oss ändra dessa – i så fall skulle du kunna be oss att begränsa användandet av dina uppgifter tills vi har konstaterat att dina uppgifter är korrekta. Om detta skulle ske blir du informerad av oss så snart begränsningen tas bort.

Du har rätt att invända mot en del typer av hantering av dina uppgifter

Enligt lagen kan du invända mot vissa typer av hantering eller behandling av dina personliga uppgifter.

Berättigat intresse

Du kan göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse som Tooorch kan anföra om du har skäl som har att göra med din specifika situation. Tooorch får fortsätta att hantera och behandla dina uppgifter, även om du har motsatt dig behandlingen i de fall som vi har så kallade ”tvingande berättigade skäl” för hanteringen och behandlingen om dessa tvingande skäl väger tyngre än ditt integritets-intresse.

Din rätt gällande annonsering, marknadsföring och kampanjer

När du handlar av Tooorch och vi registrerar dig som kund vill vi gärna kontakta dig med bra erbjudanden och kampanjer. Du kan när du vill avbryta kommunikationen och marknadsföringen genom att kontakta oss. Det är viktigt att du vet att du fortsatt kan komma att få meddelanden av administrativ karaktär från oss trots att du sagt upp dig från marknadsföringsmeddelanden. Detta kan vara en orderbekräftelse eller liknande information avseende köp och transaktioner. Det kan också vara besked om om kontoaktiviteter (kontobekräftelser och ändringar av lösenord) eller andra meddelanden.

Du har rätt till data-portabilitet

Du kan begära och få kopia på dina personliga uppgifter som vi sparar och som vi hanterar och behandlar i ett strukturerat format (data-portabilitet). Din rätt till ”data-portabilitet” gäller bara uppgifter vilka du själv har lämnat till oss och som vi hanterar med stöd av laglig grund (exempelvis genom avtal med dig).

Hur vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi säkerställer begränsad tillgång

Det är bara behöriga personer som kan komma åt dina personliga uppgifter och detta endast under arbetstid. Vilka uppgifter som behandlas beror på arbetsuppgifternas omfattning och syfte.

Hur vi lagrar dina personliga uppgifter

Så som lagen föreskriver hanterar vi dina personuppgifter bara under så lång tid som det krävs för att uppfylla de syften och ändamål som vi hade när vi samlade in och sparade dina uppgifter, eller så länge som krävs för att vi skall uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Vi kommer att lagra dina personliga uppgifter på ett säkert sätt och i ett strukturerat format. Vi kommer inte att dela med oss av dina uppgifter och vi kommer att lagra all data om dig inom EU/EES. I den mån vi har samarbetspartners som befinner sig utanför EU/EES kommer vi vidta skyddsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade.

Vilka åtgärder vi kommer att vidta

 • Tooorch lagrar alltid dina personliga uppgifter i system som har relevanta säkerhetsåtgärder så att obehörig åtkomst kan förhindras
 • Vi kommer att följa alla rimliga standards som krävs för skydd av dina personliga uppgifter.
 • Vi informerar alltid alla våra eventuella anställda och samarbetspartners om hur vi alla måste verka för att skydda de personliga uppgifter vi hanterar.
 • För den händelse att det skulle ske ett obehörigt dataintrång eller om vi skulle förlora känsliga personuppgifter kommer vi omedelbart att meddela tillsynsmyndighet. För den händelse en sådan förlust skulle utgöra en särskild risk för enskild person kommer även dessa personer att meddelas om förlusten.
 • Vi använder alltid säkra metoder för dataöverföring. De uppgifter du uppger när du handlar av Tooorch krypteras med SSL (Secure Socket Layer) metoden innan de överförs. I skrivandets stund är detta den säkraste metoden för dataöverföring och för att säkerställa att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade och vi använder oss alltid av SSL vid dataöverföring.

Vilka åtgärder du behöver vidta

Vi vill rekommendera dig att hjälpa oss att verka för en trygg och säker databehandling.

 • Du bör aldrig lämna ut dina uppgifter till någon obehörig person.
 • Vi rekommenderar dig att välja ett lösenord som du inte använder på andra ställen, och vi rekommenderar dig också att byta lösenord ofta.
 • Det är viktigt att du loggar ut från ditt konto varje gång som du går ifrån din dator eller din enhet – i synnerhet om du surfar på en dator som kan användas av andra.
 • Du bör inte delge känsliga personuppgifter såsom kortuppgifter, bankuppgifter eller personnummer i löpande text i e-post eller kontaktformulär när du kommunicerar med oss.

Dina personuppgifter i relation till tredje part

Det är av yttersta vikt för oss att du är trygg i hur vi behandlar dina personliga uppgifter. Vi tar verkligen på oss att hantera och spara dina uppgifter helt enligt alla gällande lagar och förordningar och vi skulle aldrig och kommer aldrig att lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part. Vi kommer heller aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till någon annan obehörig part.

Våra samarbetspartners

Vi använder oss av och samarbetar med ett flertal partners så att vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser i enlighet med vårt avtal med dig i samband med dina köp hos oss. Vi har partners som hjälper oss att leverera dina produkter, som hjälper oss att ta betalt, att frakta dina varor, att hantera dina ordrar eller att försäkra dina produkter osv. Vi kommer bara att dela med oss av de uppgifter om dig som är absolut nödvändiga till dessa partners, för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Delning av uppgifter vid speciella juridiska skäl

Om det föreligger misstanke misstanke om brottslig aktivitet i samband med köp hos Tooorch kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina personliga uppgifter för att underlätta en brottsutredning eller liknande. I sådana fall lämnar vi endast ut dina uppgifter till polis eller annan behörig myndighet så att vi kan uppfylla de rättsliga skyldigheter vi har enligt lag.

Länkar till andra webbsidor

På tooorch.com förekommer det ibland hyperlänkar till andra externa hemsidor vilka vi inte kan påverka eller ha ett bestämmande inflytande över. Tooorch tar inte ansvar för något innehåll på sådana webbsidor, och dessa är därför heller inte omfattade av denna integritetspolicy.

Vår hantering av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse och bättre rekommendationer, och för att förenkla ditt användande av vår webbshop använder vi oss av så kallade cookies på tooorch.com. En ”cookie” är en liten text-fil som sparas på din dator utan att göra någon skada eller ta något nämnvärt utrymme. Den gör så att vi kan ’komma ihåg’ produkter som du har lagt i din varukorg, och den hjälper oss att ge dig mer skräddarsydda erbjudanden i relation till vem du är och vad du är intresserad av. Som kund hos Tooorch kan man alltid välja bort användandet av cookies även om det innebär att du inte kan slutföra ditt köp hos oss. Däremot har du fortsatt tillgång till all information på hemsidan och kan se alla produkter och priser och göra allt du vill utom just att slutföra köp. Man kan ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies blockeras eller så att din webbläsare meddelar när en hemsida vill använda cookies. Man kan också när man vill radera alla existerande cookies i sin webbläsare efter ett genomfört besök. Notera att nästa gång du återvänder har vi ingen vetskap om vem du är eller vilka preferenser du har. Om du inte aktivt blockerar cookies nästa gång kommer nya cookies återigen att sparas på din dator.

Ändringar, klagomål och kontakt

Vi kan göra ändringar i vår policy

Tooorch förbehåller sig rätten att ändra innehållet i vår integritetspolicy. Om vi skulle göra ändringar av större karaktär kommer vi att meddela dig i god tid innan dessa träder i kraft. Du har då rätten att säga upp eventuella avtal med oss innan sådana ändringar börjar gälla.

Om du har synpunkter eller klagomål

Vi hoppas att du är nöjd med dina köp hos Tooorch och att du gärna vill återkomma som kund. Vi hoppas också att du är belåten med hur vi hanterar dina personuppgifter. I den mån du har tankar, synpunkter eller klagomål på hur vi hanterat dina uppgifter i relation till lagar och förordningar ber vi dig att skyndsammast kontakta oss och låta oss veta vad det är du vill invända mot. Vi kommer att ta dina synpunkter på största allvar. Du kan också kontakta Datainspektionen för att anmäla och göra gällande klagomål på hur vi har hanterat dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter

Om du har frågor, tankar, synpunkter eller klagomål, eller vill kontakta oss för någon annan anledning avseende vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på nedanstående vis;

E-post: [email protected]

Frakt

Frakt från 59 kr

Tungt och skrymmande 199 kr

Galet snabba leveranser

Svenskt bolag med svenskt lager ger snabba leveranser i hela landet.

Välkända varumärken

Cykeltillbehör från världens bästa varumärken.

Enkla betalningar med Klarna

Trygga, enkla och säkra betalningar med Klarna.